LEDARSKAP


WCE vill gärna inbjuda dig och ditt nätverk till VIII World Congress on Mind Training for Excellence in Sport and Life på Högskolan i Gävle 12-16 juni (med en förkongress om Coaching den 11/6.) 

WCE vill gärna inbjuda dig och ditt nätverk till VIII World Congress on Mind Training for Excellence in Sport and Life på Högskolan i Gävle 12-16 juni (med en förkongress om Coaching den 11/6.)Här nedan hittar du en kort presentation av bakgrunden till kongressen och några exempel från det spännande programmet.


Kongressen organiseras av ISMTE – International Society for Mental Training and Excellence- som Uneståhl startade 1989 I samband med världskongressen i idrottspsykologi i Singapore. På samma sätt som när AAASP i USA bröt sig loss från NASPA ville ISMTE göra idottspsykologin mer användbar och tillämpad för de aktiva inom idrotten. ISMTE ville dock också utvidga området för den mentala träningen från idrotten till andra samhällsområden och i samband med den första världskongressen (på Högskolan i Örebro 1991) skapades därför fem forsknings- och tillämpnings-sektioner:


1. Sport and Performing Arts

2. School and Education

3. Business and Public sector

4. Health and Clinical areas

5. Personal, leadership, Team & Organizational developmentEfter kongresser på universiteten i Ottawa (-95), Salt Lake City (-99) St Petersburg (2003) ändrades kongressnamnet vid kongressen i Beijing 2008 från ”World Congress on Mental Training and Excellence” till ”World Congress on Mind Training for Excellence in Sport and Life”, för att på så sätt få med fler vägar till Excellence än Mental Träning (Coaching, Hypnos, Mindfulness, Yoga, m.fl). Efter kongresser i Kosovo (2011) och Indien (2015) är det nu dags att återkomma till Sverige, denna gång till Högskolan i Gävle.Kort om programmet

83 talare från ett 30-tal länder kommer att visa på ett stort antal Mind Trainings metoder och dess tillämpningar på de flesta samhällsområden.

Även om Mental träning är huvudmetoden så kommer också många andra metoder att presenteras.


Professor Adrian Parker (Gbg universitet) kommer t.ex. att tala om och lära ut ”Lucid Dreaming” och Ordföranden i Asian Society for Applied Psychology,

Professor Jitendra Mohan, kommer att gå igenom de asiatiska Mind Trainings metoderna (Yoga, etc.).
Ledaren av världens största coaching organisation, Joseph O´Connor, kommer att prata om ”Coaching the world” och presentera sin nya bok ”Coaching the brain. Practical Applications of Neuroscience to Coaching” (2019).

På idrottssidan kommer Professor Rich Gordin från USA att tala om sina erfarenheter av att ha varit USA chefspsykolog vid alla olympiader under 30 år. Han har också översatt våra svenska mentala program till engelska. Sverige är på Idrottssidan representerad både genom Professor Natalia StambulovaGAVLE UNIVERSITY SWEDEN
och genom de mentala tränare som ligger bakom ett stort antal olympiad-, världs- och svenska- mästare. Även en hel del av dessa kommer att berätta om hur de använt sig av Mental Träning.
Performing Arts är bl.a. representerad av Kjell Fageus (som i många år arbetat med mental träning med en stor del av svenska sång- och musikeliten), Britt-Helene Bonnerdahl (världsmästare i körsång) och Andreas Carlsson (förutom idoljuryn, en internationell storhet inom musikbranschen.)På området Business och offentlig sektor finns många presentatörer. En sådan är vår förre förbundskapten i U21 fotbollen, Håkan Erikson, som nu arbetar med att föra över erfarenheterna från fotbollens team building till näringslivet.

En annan är Nordens mest kände psykiater på coachsidan, Ben Furman från Finland, vars böcker har översatts till över 20 språk och som på kongressen pratar om solution focused leadership och teamwork-skills.
På hälsosidan finns ett stort antal talare. Sverige bidrar med bl.a. vår främste på lugn- och ro hormonet, Professor Kerstin Uvnäs Moberg, experten på barn och ungdomars hälsa. Professor Peter Währborg och en av våra främsta stressexperter Docent Dan Hasson. På näringsfysiologiområdet medverkar en internationell expert på ”Antiaging och Longevity Health”, amerikanen Steven Acuff och på ”självläkningssidan” immunologen Sanna Ehdin.


På det kliniska området har vi världens främste expert på behandling av depression med Mind trainings metoder, Michael,Yapko, med vilka han nått bättre resultat än med antidepressiva läkemedel. Detsamma gäller läkaren Alastair Dobbin som använt de svenska mentala träningsprogrammen i en stor nationell studie för depression i Skottland. Abdullah Tawfik kommer att presentera ett projekt med namnet ”Mental Training for Peace – From Inner Peace to Outer Peace” som han och Uneståhl driver i Irak tillsammans med regeringen i norra Irak.Förutom de nämnda finns ytterligare 70 talare som kommer att se till att kongressdeltagarna inte bara får höra om Mind Training utan också får lära sig använda metoderna både för sitt eget och andras bästa. Målet är att fylla på både kunskaps- och verktygslådan för att på så sätt få en behållning både för sin egen del men också för att kunna använda dessa metoder på det professionella området, oavsett yrkesområde.


Ett annat syfte med en kongress som denna är att lära känna deltagare från andra länder som sysslar med ditt område och inte minst också knyta vänskapsband som kan bli livslånga. Dessutom kan kongressdiplomet bli ytterligare en merit på din CV. Om du inte kan deltaga under hela kongressen så är du välkommen att deltaga under en eller ett par dagar för att ändå få uppleva något av det vi tror och hoppas kommer att bli 2019 års ”highlight”.Mer info och registrering på www.wcecongress.com samt

kongressens sekreterare Jan Lundgren contact@wcecongress.com

TEXT: JAN LUNDGREN