Förbund

CFA-Tidningen

Din pulsmätare i samhället

        John Staffas

     Regionchef på Bilda Mitt

Det är en bred verksamhet och inom Bildas områden ryms tre profiler: kyrka, kultur och samhälle.

Det finns ett mervärde att samarbeta med Bilda och 97% av Bildas alla ledare är ideellt engagerade!

Det finns utmaningar att arbeta med där föreningslivet är så oerhört viktigt för ett demokratiskt samhälle. 

John är mycket stolt över studieförbundet Bilda när han hör vad deras bildning betyder för så många människor ute i samhället. 

            BILDA MITT

                                 Jag har träffat John Staffas

              Regionchef för Studieförbundet Bilda region Mitt

 

Jag blev nyfiken på förbundets historia och nutid och vad de gör egentligen så jag bokade in en tid med någon som verkligen kan förbundets historia, John Staffas, regionchef för Studieförbundet Bilda region Mitt. Han som har varit med länge, han som riktigt brinner för folkbildning och demokratiska värderingar i samhället.

 

När jag frågar om hur han hamnade på Bilda får jag en tillbakablick som tar oss bakåt i tiden till året 1981.

 

”- Jag flyttade till Söderhamn 1981 mot bakgrunden att jag hade gått en fritidsledareutbildning innan och jag sökte och fick jobb i Missionskyrkans barn och ungdomsarbete i Söderhamn (SMU). Det gjorde jag mellan -81 och -89, fantastiska år där vi arbetade med barn och ungdomsverksamhet och jag var ledare för en verksamhet som under många år var en av landets största inom SMU. Jag har haft en lyckad ”karriär” för det har inneburit positivt arbete med bra feed back och i en verksamhet där jag har skaffat mig många goda vänner ända fram till dags datum. Det var under denna tiden som Bilda bildades. Det var SMU ( enungdomsförening, Svenska Missionskyrkans Ungdom (SMU) i Söderhamn, vars uppdrag är att ansvara för församlingens arbete med barn och unga. Idag heter man Equmeni ). FS ( det som nu är Bilda ) och SMU samarbetade omkring folkbildningsverksamhet där det mest var ungdomar som var med. SMU gjorde en hel del, sedan växte verksamheten på flera andra orter och områden och då behövde FS anställa en till och i den tjänsten som kom det året i augusti 1989 tillsattes jag som instruktör, en verksamhetsmakare kan man säga.

Jag fick jobba mycket med människor, unga och med musik. En mycket rolig tid. Verksamheten växte och den 1 februari 2000 blev jag chef för Bilda i Hälsingland.

 

Så jobbade jag ända tills vi gjorde en omorganisation 1 januari 2017 och då bildades Studieförbundet Bilda region Mitt . Jag fick ansvaret över hela området och fick då tjänsten regionchef.Det området innefattar Jämtlands län, Gävleborgs län, Dalarnas län samt delar av Västernorrlands län (Sundsvall, Timrå och Ånge kommun).

Totalt 36 kommuner ryms in i Bilda.

 

Vi har en egen metod, eget arbetssätt och våra ledare är språkrören utåt, att välja Bilda betyder ett mervärde och att det ger något bra att samverka med Bilda. Uppskattning, metoder, studiematerial, kompetensutveckling, anpassade lokaler, kontakter med mera är viktiga saker som vi jobbar med tillsammans med våra samverkansparter och ledare.

 

                      Det är en bred verksamhet och inom våra områden ryms tre profiler:

 

·         Kyrka

 

·         Kultur

 

·         Samhälle

Inom kyrka har vi tre kyrkofamiljer, frikyrkor, katolska kyrkan och ortodoxa kyrkan.

 

Inom kultur har vi rock, pop, film, litteratur, folkmusik, dans, teater och konst.

 

Inom samhälle har vi bland annat Bildablomman ( tjejgrupper, samtalsgrupper, unga som lever i missbrukarfamiljer, föräldrar med barn med funktionsvariationer och liknande ), folkhälsa och extensiell hälsa( själslig hälsa, hur vi mår inom oss, i livet).

 

Bilda jobbar även med tidiga insatser för asyl, språk till kvinnors etablering Vi anpassar verksamheten efter behov

 

                                                                        MERVÄRDET

Att välja Bilda innebär att man får ledarutveckling där vi stöttar, utbildar och inspirerar ledare.

Något som kan vara intressant att veta är att 97% av alla våra ledare är ideellt engagerade och att stötta alla våra ledare är vår absolut bästa kärnuppgift. Vi har 14000 ledare nationellt i Bilda idag och i Bilda Mitt har vi ca 1.700(!).

 

För andra att kunna vara i lokaler, ha någonstans att vara, tillgång i material och det viktiga med folkbildning, i det ingår så mycket som att alla får komma till tals och att det är en pedagogisk struktur vilket gör att resultatet blir så mycket bättre för enskilda och gruppen/studiecirkeln blir så mycket bättre.

Pedagogik och metod är en viktig del i ledarstöd. Våra konsulenter i Bilda träffar våra ledare och samverkansparter och lyssnar in behov och försöker så mycket de kan stödja ledare och grupper så att de kan nå sina mål med versamheten. Vi erbjuder ett arbetssätt som är både upskattat och seriöst.

 

                                                                      UTMANINGEN

Den finns på flera nivåer. I och med att vi har vårt grunduppdrag och syften: bevara och utveckla demokratin, jobba med att utjämna utbildningsklyftor, göra det möjligt för människor att påverka det samhälle där man bor samt ge möjligheter för att utöva och ta del av kulturverksamhet. Det är våra huvudsyften, men vi har och då har vi fortfarande målgrupper som vi inte riktigt når, det är en jätteutmaning.

 

En annan är att om man tittar över hela Sverige och föreningslivet så finns det två stora utmaningar och de är:

 

1.      Medlemstalen minskar och medelåldern ökar

 

2.      Svårt att hitta nya ledare.

 

Det är generellt en ekonomisk utmaning att driva föreningar eftersom man dragit ner rejält på bidrag för föreningar att söka. I och med neddragningen av bidragen så får ledare och medlemmar använda mer och mer tid till att samla in pengar istället för föreningens huvuduppgifter. Detta är en farlig väg att gå. Det man brinner för skapar förutsättningar, utan engagemang blir det ingenting. Vitsen med verksamheten är att kontinuiteten finns och får leva kvar och då borde man få ägna tid och kraft åt barnen och ungdomarna i föreningen i första hand.

 

Vill vi ha ett fritt och demokratiskt samhälle så behövs föreningslivet för det är så oerhört viktigt, det är hjärtat i motorn. Alla studiecirklar och andra föreningsgrupper är själva ”cellerna” i vårt demokratiska samhälle. Där samlas man varje dag i Sverige i tusen och åter tusen grupper fritt och frivilligt och diskuterar, kompromissar och sätter upp mål. Gör ett tankeexperiment – tänk bort alla dessa studiecirklar och föreningsgrupper ur samhället en stund och det blir tomt, fattigt och farligt – vi får ett samhälle där ingen av oss vill leva.

 

Ytterligare en utmaning är att det finns en myriad av grupperingar med människor där demokrati och bildning inte alltid är helt självklart att förstå och hur kan vi berätta för andra i samhället och beslutsfattarna om hur viktigt det är att öka kunskapen och insikten om vikten av allt som görs idag?

 

Det finns kunskapsluckor att fylla hos politiker och andra och det finns även en slags nonchalans där man inte vill se eller förstå. Och det är det som är en utmaning i sig för en av de grundläggande delarna av vår kärnverksamhet handlar om att försvara vår demokrati och välfärd. Det står mycket på spel om vi i framtiden vill ha ett demokratiskt och fritt samhälle. Studiecirklar och föreningsgrupper är så mycket mer än ”bara” den aktivitet man gör.

 

                                                               STOLTHETEN

Jag är mycket stolt över vårt förbund när jag hör och läser vad vår bildning betyder för så många människor ute i vårt samhälle, det gör mig så oerhört stolt.

 

Som en del av vårt utvecklings- och kvalitetsarbete så gör vi ca 120 intervjuer per år med slumpvis utvalda ledare och deltagare som berättar hur Bilda sköter sig, och de svar vi får är fantastiskt. Då är det lätt att gå till jobbet.

 

Som att frikyrkliga ledare berättar hur församlingen säger hur viktigt det är att få stöd och uppmuntran att Bilda behövs på riktigt.

 

Eller inom musiken så har vi pop och rock, där vi erbjuder schyssta lokaler där människor som brinner för det kan utöva sin musik, får speltillfällen med mera det handlar även mycket om attityder att vara med och skapa ett samhälle som har bra attityder och det kan ledarna arbeta med i cirklarna som bedrivs. Även ge stöttning och råd.

 

Ledarutbildningen är också en fin del hos oss, där ledare från olika ställen möts. Vi skapar en naturlig mötesplats som de aldrig skulle ha träffats annars. Det är helt otroliga möten, som aldrig skulle ske annars. Tänk dig själv, olika åldrar, etniciteter, kulturer möts för att få bildning och utbildning på samma ställe.

 

Jag kommer att tänka på en speciell person, han är 94 år gammal, ideellt åker han ut och spelar på olika äldreboenden. Det sker inom kultur och hälsa. Så himla häftigt.

Det är så fint att se så många olika människor ge så mycket av sig själv för att fortsätta ge ett demokratiskt och jämlikt Sverige. Det måste vi vara rädd om. Dessa goda krafter bär en stor del av det Sverige vi har idag och förhoppningsvis vill ha i framtiden!

 

Utbytet är ju att hitta ett forum där människor finner ett sammanhang för inkludering och gemenskap där de annars många gånger är ensam och exkluderad – dit får vi aldrig komma, avslutar John Staffas.

 

BILDA, ETT AV SVERIGES 10 STUDIEFÖRBUND

BILDAS HEMSIDA - KLICKA PÅ HJÄRTAT

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                  

 

Studieförbundet Bilda är ett av Sveriges tio studieförbund och erbjuder folkbildning; kurser, studiecirklar och kulturprogram. Med stöd och inspiration från oss får människor med olika bakgrund möjlighet att mötas, skapa fritt och utvecklas.Vi har erfarenhet, kunskap och nätverk kopplat till kultur, samhällsfrågor, tro, religion och existentiella frågor. Vi är organiserade i sex regioner med verksamhet i hela landet och ett studiecenter i Jerusalem.

 

Vi tror att det är i mötet med andra som vi får nya perspektiv på tillvaron och växer som människor. Vår övertygelse är varje människas rätt att söka kunskap, och att få uttrycka sig, och tillsammans med andra bilda mening – oavsett vem man är eller var man bor.

 

Tillsammans med våra medlemsorganisationer, samverkansparter och deltagare skapar vi verksamheten. Våra medlemsorganisationer finns främst inom frikyrkorna, ortodoxa kyrkorna och katolska kyrkan. Våra samverkansparter verkar inom kultur, kyrka och samhälle.

OM MIG

NAMN: John Staffas

BOR: Grundvik

FAMILJ: Fru och två barn

FILM: Den goda viljan (Ingmar Bergman 1992) 

BOK: 5 löser en gåta (Enid Blyton) 

DET HÄR VET FÅ OM MIG: Kan en del om öl och dängor

TEXT: Anna Idell

FOTO: Privat, John Staffas

CFA- Tidningen

 

* Vi är Din pulsmätare i samhället.

 

* Vi är media för Dig som vill vara      med och göra skillnad- på riktigt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyheter:

CFANYTT 

community för alla goda nyheter!

&

CFANYTT.BLOGG.SEKontakta oss


CFA-Tidningen

Kungsgatan 43

826 37 SÖDERHAMN

(+46)070 592 96 08

info@cfatidningen.se

© Copyright. All Rights Reserved

Vill du dela sidan? Klicka här: