Samverkan

CFA-Tidningen

Din pulsmätare i samhället

 

 

Kongolesiska föreningen i samarbete med CFA-Tidningen!

 

 

Under december månad genomför vi en mycket viktig informationsdag tillsammans, Kongolesiska föreningen och CFA-Tidningen.

Den dagen kommer att handla om att öppna upp för en ny samverkansform som syftar till att skapa en plattform för ökad kunskap, förståelse och större samverkan mellan svenskar och kongoleser.

Denna utbildningsdag blir den första informationsdagen av två möjliga. 

 

Under dagen presentaras ett program som innehåller kongolesisk kultur, arv och de tillgångar och behov som den aktuella målgruppen besitter. Det är en dag som handlar om ökad förståelse för oilka kulturer och att ta tillvara på den kompetens som finns.

Dagen handlar om gränsöverskridande samverkansformer där målet är att etablera nya kontakter med politiker, tjänstemän, näringsidkare och civilsamhälle.

Kongolesiska föreningen avsätter viss tid i programmet för att visa upp dans, musik, typiska folkdräkter, mat och annat av det kulturella arv de har fört med sig till Sverige. Det kommer även att visas en kort film med efterföljande frågestund.

 

 

 

 

Vi arbetar med tre fokusområden:

* Integration

* Information

* Nätverkande mellan Sverige och Afrika

 

Aktiviteter i Afrika:

Stora sjöarnas region, fredsarbete mellan olika etniska grupper.

I arbetet med att skapa fred, arbetar vi förebyggande och utbildande kring huminitära tankesätt mellan människorna som lever idag i Burundi, Rwanda och Kongo.

Vår metod och tillvägagångssätt i arbetet syftar till att lära människorna inom de olika etniska grupperna att inte döda varandra utan leva fredligt, sida vid sida och ha ett humanitärt tankesätt och förhållningssätt till varandra.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          Eric Lwa Mwenge                                                                                                                                                                    Anna Idell

                              Ordörande                                                                                                                                                                     Ansvarig utgivare

                  Kongolesiska föreningen                                                                                                                                                           CFA-Tidningen

CFA- Tidningen

 

* Vi är Din pulsmätare i samhället.

 

* Vi är media för Dig som vill vara      med och göra skillnad- på riktigt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyheter:

CFANYTT 

community för alla goda nyheter!

&

CFANYTT.BLOGG.SEKontakta oss


CFA-Tidningen

Kungsgatan 43

826 37 SÖDERHAMN

(+46)070 592 96 08

info@cfatidningen.se

© Copyright. All Rights Reserved

Vill du dela sidan? Klicka här: